Convoiat's Easy Guide - Me And Billy The Kid

Trycka alster

Att dela ut reklamblad har tappat stort i popularitet. Man ser inte längre att det används för att på det sättet kunna sprida sin reklam. Det innebär att tryckeri i Malmö har tappat många kunder och det är tuffare tider nu än vad det var tidigare. Nu för tiden riktas mer fokus på Internet och på att marknadsföra sig inom dess ramar och detta har gjort att man tappat en del på den marknaden. Jag anser att det ska till mycket för att inte bara trycka det alster man vill för reklam utan man ska också försöka göra så mycket som det bara går för att trycka miljövänligt.